2018 הכנס השנתי השלישי למנהיגות ומצוינות ארגונית 2018 הכנס השנתי השלישי למנהיגות ומצוינות ארגונית תפריט

יום הכנס יערך ביום ד' – 31.1.2018
השתתפות ביום הכנס מותנית בהרשמה מוקדמת

 

 

 

 

.